Index Strachu a Chamtivosti Kryptoměn

Úvodní stránka » Kryptoměny » Index Strachu a Chamtivosti Kryptoměn

Index strachu a chamtivosti kryptoměn, neboli „Fear and Greed index“, je užitečný nástroj hodnotící náladu na trhu s kryptoměnami, kdy identifikuje úroveň strachu nebo chamtivosti mezi kryptoinvestory. Pohledem na tento indikátor (index) mohou investoři odhadnout, zdali je tržní cena kryptoměn poháněna strachem či chamtivostí a zdali je vhodný čas na nákup či na prodej. Říká se mu také index strachu a chamtivosti bitcoinu jelikož většinou sleduje data ohledně té nejpopulárnější kryptoměny – Bitcoinu.

Index strachu a chamtivosti kryptoměn v daný okamžik

Trh s kryptoměnami je velice volatilní a stejně je na tom i FGI (Fear & Greed Index) kryptoměn. Pokud často obchodujete s kryptoměnami, může pro vás být užitečné sledovat index každodenně. Ukazatel, který naleznete níže, ukazuje dnešní index strachu a chamtivosti. Index každodenně aktualizujeme tak, abyste mohli živě sledovat náladu na trhu.

Dnešní bitcoinový index strachu a chamtivosti

Bitcoin FGI index dne [datetoday].

Investování do kryptoaktiv je vysoce volatilní a v některých zemích EU neregulované. Žádná ochrana spotřebitele. Může být uplatněna daň ze zisku.

Poznámka. Některé nástroje barví “chamtivost” a “extrémní chamtivost” zelenou barvou. Věříme, že nákup kryptoměn v této fázi trhu může znamenat zvýšené riziko. Mělo by se ale jednat o skvělý čas na prodej. Toto není myšleno jako doporučení, ale jako popis našeho přístupu v rámci čtení živého FGI.

Index strachu a chamtivosti kryptoměn

Pokud vidíte, že je trh hnán strachem, můžete zamířit na svou oblíbenou platformu pro obchodování s kryptoměnami a popřemýšlet o nákupu, jelikož se ostatní investoři bojí a cena kryptoměn by mohla být nízká. Na druhou stranu, pokud je trh hnán chamtivostí, dávejte si při nákupu pozor. Pojďme se nyní podívat na to, co to ten index strachu a chamtivosti vlastně je, jak se počítá a jaký je dnes a v průběhu času mění.

Co je to index strachu a chamtivosti kryptoměn?

Index strachu a chamtivosti kryptoměn je finanční strategie používaná k načasování trhu skrze práci s emocemi investorů, které je ovlivňují při jejich rozhodování v rámci prodeje a nákupu kryptoaktiv. Stránka CNN Money původně vyvinula Fear and Greed Index (FGI) jakožto nástroj o obecném načasování trhu pro pochopení, jak emoce investorů ovlivňují rozhodnutí v rámci akciového trhu. Fear and Greed Index si nicméně našel cestu i na trh s kryptoměnami jakožto kritická složka, která pomáhá určit, zdali je trh spíše býčí či medvědí. Termín vytvořen tak, aby pomohl investorům vyhnout se přehnaným reakcím při investování do kryptoměn.

Teoreticky se FGI kryptoměn dá použít k posouzení, zdali je nacenění kryptoměn na trhu příznivé. Index analyzuje a měří náladu kolem trendů v oblasti kryptoměn, hlavně Bitcoinu, z několika zdrojů. Jak název napovídá, FGI pracuje s dvěmi primárními emocemi, kterými jsou strach a chamtivost a které ovlivňují cenu, za kterou jsou investoři ochotní nakoupit danou kryptoměnu. Strach a chamtivost mají významný vliv na ceny kryptoměn, volatilitu trhu, objem obchodů na daném trhu a obecný směr, kterým se trh s kryptoměnami ubírá.

Historická data

Jak přesně FGI kryptoměn funguje?

FGI kryptoměn počítá náladu investorů na stupnici od 0 do 100, kdy 0 představuje extrémní strach, kdy mají investoři především medvědí úmysly a 100 extrémní chamtivost, kdy mají investoři nadměrně býčí úmysly. Tato stupnice se upravuje dle změn v denním, týdenním, měsíčním a ročním měřítku.

Logika celého indexu je taková, že při období strachu se snižují ceny kryptoaktiv (Bear Run), zatímco období chamtivosti ceny naopak zvyšuje (Bull Run). Ve výsledku je tedy většina investorů během Bull Run období na trhu příliš chamtivá, což může vyústit ve fenomén „fear of missing out“ (FOMO). Na druhou stranu lidé často podléhají iracionální reakci při snižování cen na trhu, kdy svá kryptoaktiva začnou prodávat. Pochopení toho, jak s investory hýbou jejich emoce je skvělou příležitostí pro inteligentní investory, kteří chtějí dané situace na trhu využít skrze logické uvažování. Pro chytrého investora jsou extrémy v rámci indexu skvělým časem pro investování. Když se stupnice vychýlí směrem k extrémnímu strachu, většina lidí začne prodávat. To ale představuje skvělou příležitost k nákupu aktiv. Na druhou stranu, když se začne projevovat zvýšená chamtivost investorů, je zřejmě vhodný čas na to prodat a užít si zisk.

Investování do kryptoaktiv je vysoce volatilní a v některých zemích EU neregulované. Žádná ochrana spotřebitele. Může být uplatněna daň ze zisku.

Jak se index strachu a chamtivosti kryptoměn počítá?

Pojďme se podívat na to, jak se index strachu a chamtivosti kryptoměn počítá či stanovuje. FGI se může zdát jako nástroj pro popis míry strachu na trhu s kryptoměnami, ale ve skutečnosti měří spíše strach a chamtivost ohledně obchodování s Bitcoinem, ne se všemi kryptoaktivy. I přesto má Bitcoin tendenci reprezentovat to, co se děje na širším trhu s kryptoměnami v souvislosti s cenami, pohyby a obecnou náladou na trhu. proto je stále relevantní i v případě dalších větších kryptoměn, jakými jsou například Ethereum, Solana, Cardano, Tether atd. a vůbec nevadí, zdali obchodujete s kryptoměnami v aplikaci Revolut či eToro, jelikož se jedná o náladu na trhu celkově. Index strachu a chamtivosti kryptoměn užívá šest indikátorů, které jsou odvozené jak z kvalitativních, tak z kvantitativních měřítek. Indikátory jsou volatilita, dynamika/objem trhu, sociální sítě, dominance, trendy a průzkumy.

IndikátorJeho hodnotaVysvětlení indikátoru
Volatilita25%Měří aktuální cenu Bitcoinu a porovnává ji s 30denním a 90denním průměrem. Prudký nárůst volatility může znamenat vyšší míru strachu na trhu.
Dynamika/objem trhu25%Dynamika trhu užívá kombinaci aktuálního tržního objemu Bitcoinu a dynamiky trhu. Následně výsledek porovná s 30denním a 90denním průměrem. Silná vzestupná dynamika může značit býčí trh, zatímco silná sestupná dynamika může značit medvědí trh.
Sociální sítě15%Analyzuje nálady na trhu na základě příspěvků na sociálních sítích, twitterových hashtagů, reakcí na příspěvky, atd. Pokud se měřené interakce během krátké doby průdce zvýší, může to ukazovat na chamtivost investorů.
Dominance10%Tento ukazatel měří podíl tržního stropu Bitcoinu s tržním stropem celého trhu s kryptoměnami. Zvýšení tržního stropu Bitcoinu může naznačovat snížení spekulací u jiných kryptoměn. To může znamenat medvědí odpověď investorů. Na druhou stranu, snížená dominance BTC může znamenat vyšší míru spekulací u ostatních kryptoměn, což může znamenat býčí odpověď trhu.
Trendy10%Indikátor sleduje data z vyhledávače na Google v souvislosti s klíčovými slovy ohledně Bitcoinu. Nárůst objemu vyhledávání a doporučení z populárních webových stránek může znamenat býčí trh.
Průzkumy15%Tento ukazatel je odvozen z průzkumů, kdy se zjišťuje názor individuálních obchodníků na nynější trh. POZNÁMKA: Tento indikátor se již v rámci analýzy nepoužívá.

Nálada ohledně kryptoaktiv ovlivňuje trh

Teoreticky měří FGU chování kryptokomunity vůči Bitcoinu. Ve skutečnosti toto měřítko přesahuje i na další digitální aktiva.

Analýza sentimentu ohledně kryptoměn sleduje pocity investorů do kryptoměn z trhu v době daného výzkumu. Obecně vyplývá z analýzy nálady investorů na trhu, která prověřuje požadavky zákazníků a uživatelů, které táhne především angažovanost na sociálních sítích. Máte strach, jste zrovna trochu chamtivější, nebo máte ohledně vývoje na kryptoscéně neutrální postoj? Pravdou je, že tyto emoce mají významný dopad na rozhodnutí investorů, i když si tito investoři jsou vědomi důležitosti technických a základních faktorů. V oblasti obchodu s kryptoměnami to emocemi přímo vře a při rozhodování o investicí jsou u kormidla často právě ony. To se projevuje extrémní cenovou volatilitou, která může pro ty, kteří trh špatně načasovali, znamenat nálož stresu navíc. V případě, že chápete emoce ostatních a dokážete ukočírovat ty své, můžete toho z těchto situací spoustu vytěžit.

Opravdu index strachu a chamtivosti funguje?

Některé akademické výzkumy z per behaviorálních ekonomů naznačují, že chamtivost může ovlivňovat naše mozkové funkce tím, že mozek donutí ignorovat zdravý rozum a ztratit sebekontrolu. Ohledně chamtivosti neexistuje žádný obecně přijímaný výzkum. Bylo však prokázáno, že strach a chamtivost mohou hrát opravdu důležitou roli v oblasti investování. Je to dáno hlavně tím, že většina investorů má k penězům citový vztah a tak v případě pohybů na trhu mohou reagovat na své pocity strachu či chamtivosti.

Historie analýzy FGI ukazuje, že na akciovém trhu opravdu funguje. Např. v 17. září 2008 index spadl na hodnotu 12 v momentě, kdy S&P 500 spadl na své tříleté minimum po bankrotu Lehman Brothers a téměř kolapsu AIG. Na druhou stranu index vzrostl na hodnotu 90 v září 2021 v období kvantitativního uvolňování ze strany amerického Fedu. Samotný trh s kryptoměnami ukazuje, že FGI obecně funguje. Mnoho odborníků se shoduje, že je FGI společně s řadou dalších nástrojů užitečným indikátorem pro rozhodování se v rámci kryptoinvestic.

Kritika Fear & Greed Indexu

Stejně jako u jakéhokoliv jiného nástroje, i FGI má své kritiky, kteří argumentují tím, že FGI je pouhým barometrem pro načasování trhu. Kritici namísto toho radí využít klasickou a zažitou taktiku “nakup a drž” jakožto ten nejlepší způsob investice do trhu s kryptoměnami. Zatímco někteří investoři preferují strategii nakup a drž, musíme zmínit, že intradenní obchod je jedním z důvodů, proč kryptoměny stále rostou a obchodníci, kteří se na intradenní obchod zaměřují potřebují FGI k tomu, aby pochopili tržní dynamiku.

Shrnutí

FGI pro kryptoměny může vypadat na první pohled jinak než originální FGI indikátor od CNN Money. Oba indexy ale užívají fundamentálně podobné principy pro zhodnocení strachu a chamtivosti investorů skrze sledování jejich emocí.

Index je skvělým nástrojem pro pochopení nálady na trhu. Může však být zavádějící, jelikož neexistuje nástroj, který dokáže přesně předpovědět pohyby na trhu. Pokud by takový nástroj existoval, používal by jej každý, což by vedlo ke kontraproduktivním výsledkům. Přesně proto vám zdůrazňujeme, že před nákupem jakéhokoliv digitálního aktiva je třeba provést váš vlastní výzkum tak, aby byl index pouze jeho doplněním.

Co je to index strachu a chamtivosti kryptoměn?

Index strachu a chamtivosti kryptoměn je pomocný nástroj sloužící k pochopení nálady na trhu. Index teoreticky ukazuje ochotu investorů zaplatit za kryptoměny. Čím vyšší je index, tím více jsou investoři ochotni zaplatit a naopak.

Martin Kaiser

Šéfredaktor platformy Globe Funder s více než desetiletou praxí v oblasti osobních financí a podnikání. Martin je nadšencem do správy financí a analýzy obchodních modelů. Martin má bakalářský titul v oblasti firemní administrativy.

Napsat komentář